Entreetickets

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Huisregels en voorwaarden Groede Podium
 
TOEGANG
Het terrein is gratis toegankelijk voor bezoekers van alle leeftijden. Voor de activiteiten geldt een geldig deelnamebewijs dat te koop is via www.groedepodium.nl.
 
Het betreden van het terrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
Wij tolereren geen bezit (en/of onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit of intimidatie. 
  
TOEGANGSBEWIJS
  • Een ticket is geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag voldaan is.
  • De deelnemer dient het ticket digitaal of op papier mee te nemen.
  • Na het ontvangen van de betaling bestaat er geen mogelijkheid meer tot restitutie.
  • Tickets zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden.
  • Mocht de activiteit vanwege externe omstandigheden, zoals extreme weersomstandigheden of het coronavirus, niet plaats kunnen vinden, dan zal er gekeken worden naar een passende oplossing. De organisatie beslist over het aflassen en de mogelijkheid tot resitutie.
  • Bij de aankoop van uw ticket hebben we uw gegevens ontvangen. Deze kunnen gebruikt worden indien de organisatie dit noodzakelijk acht.
 
BEELDMATERIAAL
Door het betreden van Speel- en Bunkerpark Groede Podium geef je toestemming om op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s te gebruiken voor publicatie- en promotie doeleinden.
Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder de toestemming van de organisatie is commercieel / professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.
Het gebruik van logo’s, beeldmerken en/of reclame zijn alleen toegestaan in overleg met de organisatie van het Hoofdkwartier te Groede Podium.
 
ETEN & DRINKEN
Restaurant ’t Hoofdkwartier biedt een uitgebreid assortiment eten en drinken. We hebben alles voor je geregled. Dus eigen drank en eten meenemen is niet nodig. Aan onze picknicktafels is het niet toegestaan eigen drank en eten te nuttigen. We schenken alleen alcohol aan mensen boven de 18 jaar. Er kan worden gevraagd om uw legitimatie.
 
AFVAL
Laten we met elkaar het terrein schoonhouden. Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 
HULP
Kind kwijt? Meld je dan in het Hoofdkwartier. Ook kunt u hier terecht voor kleine dingen, zoals paracetamol of een pleister of voor ernstige gevallen. 

In situaties waar de huisregels en voorwaarden niet in voorzien, beslist het management van Groede Podium over te nemen maatregelen. De beslissing van het management hieromtrent is bindend.